Achterhoekse Os

Suzanne Ruesink zoekt naast percelen in de Achterhoek om haar ossen in te weiden, vooral ook enthousiaste mensen die als oppasser een oogje in het zeil willen houden.

Het koppel melkvee van boerderij Het Westendorp is een bonte mengeling van rassen. Jaarlijks worden er zo'n 160 kalveren geboren, waarvan de helft stierkalveren.

Vooral de Jersey's leverden in het verleden problemen op. Suzanne: 'Als melkkoe is het een fantastisch ras, maar qua vlees is het dier gewoon te klein. We hebben vorige week een os laten slachten en die woog 350 kilo geslacht gewicht. En dat is een stuk minder dan bij de andere rassen in de stal.'

Stierkalveren

De melkveehouder kwam chef-kok Nel Schellekens tegen die voorstelde om van de stierkalveren ossen te maken en ze drie jaar lang te laten groeien. Waarna de dieren 'van kop tot kont' worden verwerkt in de diverse vleesproducten.

Het vlees van de ossen is hieronder te bestellen. De initiatiefnemers willen het ossenproject verder uitbreiden en zoeken daarvoor kleine percelen grond en ossenoppassers.

Cursus koesignalen

'Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we straks een aantal gebiedjes hebben waar we ossen op kunnen laten grazen. Maar de kans bestaat dat ik erg druk wordt met voeren en het toezicht. Daarom zoeken we enthousiaste mensen die we kunnen opleiden tot ossenoppasser.' Die krijgen van Suzanne eerst een korte cursus koesignalen.

'De oppassers moeten weten waar ze op moeten letten als ze bijvoorbeeld eens per week komen kijken. Bijvoorbeeld over hoe een koe loopt. Of de glans in de ogen. Verder hoop ik dat er een goed contact ontstaat tussen de eigenaar van het perceel en de oppasser. En dat zo een os een verbindende factor wordt.'

Proeven

Het is mogelijk om ons ossenvlees te kopen in onze streekwinkel of via de webshop. Ook is het vlees te proeven in ons restaurant.

Ossenvlees

1778499 #1e4131